مقالات

 تابع ارسال ایمیل ASP.Net

ارسال ایمیل با ASP.Net بسیار ساده است. .NET framework شامل فضای نام (Namespace) امکان دسترسی به...

 تابع ارسال ایمیل CDO

جهت ارسال ایمیل از طریق کدهای برنامه نویسی ASP.Net می توانید از تابع CDO به شرح زیر استفاده...

 تابع ارسال ایمیل PHPMailer

 یکی از ویژگی های زبان برنامه نویسی PHP قابلیت ارسال ایمیل از طریق تابع PHPMailer است. PHPMailer...