هاست ارزان
 • Product 1

  هاست ارزان 1500 مگابایت

  • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • میزان فضای کل 1500 مگابایت
   سایت قابل میزبانی 3 عدد
   تعداد ایمیل 100 عدد
   تعداد زیر دامنه 100 عدد
   تعداد بانک اطلاعاتی 10 عدد
  فقط
  150,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست ارزان 250 مگابایت

  • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • میزان فضای کل 250 مگابایت
   سایت قابل میزبانی 1 عدد
   تعداد ایمیل 100 عدد
   تعداد زیر دامنه 100 عدد
   تعداد بانک اطلاعاتی 10 عدد
  فقط
  50,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست ارزان 3000 مگابایت

  • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • میزان فضای کل 3000 مگابایت
   سایت قابل میزبانی 3 عدد
   تعداد ایمیل 100 عدد
   تعداد زیر دامنه 100 عدد
   تعداد بانک اطلاعاتی 10 عدد
  فقط
  200,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست ارزان 600 مگابایت

  • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • میزان فضای کل 600 مگابایت
   سایت قابل میزبانی 2 عدد
   تعداد ایمیل 100 عدد
   تعداد زیر دامنه 100 عدد
   تعداد بانک اطلاعاتی 10 عدد
  فقط
  90,000/mo
  سفارش دهید