میزبانی لینوکس سازمانی
 • Product 1

  هاست سازمانی لینوکس (500 مگابایت)


  • میزان فضا 500 مگابایت
   پهنای باند 14 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 20
   تعداد ایمیل اکانت 40
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 5
  فقط
  2,990,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست سازمانی لینوکس (1 گیگابایت)

  • میزان فضا 1 گیگابایت
   پهنای باند 20 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 25
   تعداد ایمیل اکانت 50
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 6
  فقط
  4,990,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست سازمانی لینوکس (5 گیگابایت)

  • میزان فضا 5 گیگابایت
   پهنای باند 100 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 35
   تعداد ایمیل اکانت 100
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 8
  فقط
  8,990,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست سازمانی لینوکس (10 گیگابایت)

  • میزان فضا 10 گیگابایت
   پهنای باند 150 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 50
   تعداد ایمیل اکانت 125
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 9
  فقط
  1/6 mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست سازمانی لینوکس (30 گیگابایت)

  • میزان فضا 30 گیگابایت
   پهنای باند 200 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 75
   تعداد ایمیل اکانت 150
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 10
  فقط
  34,900,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 6

  هاست سازمانی لینوکس (50 گیگابایت)


  • میزان فضا 50 گیگابایت
   پهنای باند 400 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 75
   تعداد ایمیل اکانت 200
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 10
  فقط
  49,900,000/yr
  سفارش دهید