میزبانی ویندوز ایران
 • Product 1

  هاست ویندوز ایران (100 مگابایت)

  • 100 مگابایت فضا
  • 2 گیگابایت پهنای باند
  • 10 تعداد ایمیل
  • عدم پشتيباني از ديتابيس
  فقط
  990,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست ویندوز ایران (200 مگابایت)

  • 200 مگابایت فضا
  • 4 گیگابایت پهنای باند
  • 20 تعداد ایمیل
  • پشتیبامی از ASP.NET تمامی ورژن های 1.1 تا 4.5
   عدم پشتيباني از ديتابيس
  فقط
  1,490,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست ویندوز ایران (300 مگابایت)

  • 300 مگابایت فضا
  • 5 گیگابایت پهنای باند
  • 30 تعداد ایمیل
  • يک عدد - 25MB ديتابيس mssql(2005/2008/2012 )
  • پشتیبامی از ASP.NET تمامی ورژن های 1.1 تا 4.5
  شروع از
  1,890,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست ویندوز ایران (500 مگابایت)

  • 500 مگابایت فضا
  • 7 گیگابایت پهنای باند
  • 40 تعداد ایمیل
  • 2005/2008/2012 ): يک عدد - 50MB ديتابيس mssql(ورژن
  • پشتیبامی از ASP.NET تمامی ورژن های 1.1 تا 4.5
  شروع از
  2,490,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست ویندوز ایران (1 گیگابایت)

  • 1 گیگابایت فضا
  • 10 گیگابایت پهنای باند
  • 50 تعداد ایمیل
  • 2005/2008/2012 ): يک عدد - 75MB ديتابيس mssql (ورژن
  • پشتیبامی از ASP.NET تمامی ورژن های 1.1 تا 4.5
  شروع از
  3,490,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 6

  هاست ویندوز ایران (2 گیگابایت)

  • 2 گیگابایت فضا
  • 20 گیگابایت پهنای باند
  • 74 تعداد ایمیل
  • 2005/2008/2012 ): يک عدد - 100MB ديتابيس mssql(ورژن
  • پشتیبامی از ASP.NET تمامی ورژن های 1.1 تا 4.5
  شروع از
  4,490,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 7

  هاست ویندوز ایران (5 گیگابایت)

  • 5 گیگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • 100 تعداد ایمیل
  • 2005/2008/2012 ) : يک عدد - 150MB ديتابيس mssql (ورژن
  • پشتیبامی از ASP.NET تمامی ورژن های 1.1 تا 4.5
  شروع از
  5,490,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 8

  هاست ویندوز ایران (10 گیگابایت)

  • 10 گیگابایت فضا
  • 75 گیگابایت پهنای باند
  • 125 تعداد ایمیل
  • 2005/2008/2012 ): يک عدد - 200MB ديتابيس mssql (ورژن
  • پشتیبامی از ASP.NET تمامی ورژن های 1.1 تا 4.5
  شروع از
  8,950,000/yr
  سفارش دهید