میزبانی لینوکس ایران - Direct Admin
 • Product 1

  هاست لینوکس ایران (100 مگابایت)


  • میزان فضای کل 100 مگابایت
   پهنای باند 2 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 5
   تعداد ایمیل اکانت نامحدود
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 2
  فقط
  690,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست لینوکس ایران (200 مگابایت)


  • میزان فضای کل 200 مگابایت
   پهنای باند 4 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 10
   تعداد ایمیل اکانت نامحدود
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 3
  فقط
  990,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست لینوکس ایران (300 مگابایت)


  • میزان فضای کل 300 مگابایت
   پهنای باند 5 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 15
   تعداد ایمیل اکانت نامحدود
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 4
  فقط
  1,490,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست لینوکس ایران (500 مگابایت)


  • میزان فضای کل 500 مگابایت
   پهنای باند 7 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 20
   تعداد ایمیل اکانت نامحدود
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 5
  فقط
  1,790,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست لینوکس ایران (1 گیگابایت)


  • میزان فضای کل 1 گیگابایت
   پهنای باند 10 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 25
   تعداد ایمیل اکانت نامحدود
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 6
  فقط
  2,490,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 6

  هاست لینوکس ایران (2 گیگابایت)


  • میزان فضای کل 2 گیگابایت
   پهنای باند 20 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 30
   تعداد ایمیل اکانت نامحدود
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 7
  فقط
  3,490,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 7

  هاست لینوکس ایران (5 گیگابایت)


  • میزان فضای کل 5 گیگابایت
   پهنای باند 50 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 35
   تعداد ایمیل اکانت نامحدود
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 8
  فقط
  4,490,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 8

  هاست لینوکس ایران (10 گیگابایت)


  • میزان فضای کل 10 گیگابایت
   پهنای باند 75 گیگابایت
   تعداد پارک دامین 50
   تعداد ایمیل اکانت نامحدود
   PHP5, CGI, Perl
   دیتابیس 9
  فقط
  7,490,000/yr
  سفارش دهید