میزبانی ویندوز سازمانی
 • Product 1

  هاست سازمانی ویندوز ایران (500 مگابایت)

  • 2005/2008/2012 ) 500 مگابایت ديتابيس mssql(ورژن
  • فضا 500 مگابایت
   پهنای باند 14 گیگابایت
   تعداد دامین جانشین 20
   تعداد ایمیل اکانت 40
  شروع از
  2,990,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست سازمانی ویندوز ایران (1 گیگابایت)

  • 2005/2008/2012 ) 750 مگابایت ديتابيس mssql(ورژن
  • فضا 1 گیگابایت
   پهنای باند 20 گیگابایت
   تعداد دامین جانشین 25
   تعداد ایمیل اکانت 50
  شروع از
  4,990,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست سازمانی ویندوز ایران (5 گیگابایت)

  • 2005/2008/2012 ) 1.5 گیگابایت ديتابيس mssql(ورژن
  • فضا 5 گیگابایت
   پهنای باند 100 گیگابایت
   تعداد دامین جانشین 35
   تعداد ایمیل اکانت 100
  شروع از
  8,990,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست سازمانی ویندوز ایران (10 گیگابایت)

  • 2005/2008/2012 ) 4 گیگابایت ديتابيس mssql(ورژن
  • فضا 10 گیگابایت
   پهنای باند 150 گیگابایت
   تعداد دامین جانشین 50
   تعداد ایمیل اکانت 125
  شروع از
  13,990,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست سازمانی ویندوز ایران (30 گیگابایت)

  • 2005/2008/2012 ) 8 گیگابایت ديتابيس mssql(ورژن
  • فضا 30 گیگابایت
   پهنای باند 200 گیگابایت
   تعداد دامین جانشین 75
   تعداد ایمیل اکانت 150
   Windows OS 2012R2
  شروع از
  34,900,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 6

  هاست سازمانی ویندوز ایران (50 گیگابایت)

  • 2005/2008/2012 ) 15 گیگابایت ديتابيس mssql(ورژن
  • فضا 50 گیگابایت
   پهنای باند 400 گیگابایت
   تعداد دامین جانشین 75
   تعداد ایمیل اکانت 200
  شروع از
  49,900,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 7

  هاست سازمانی ویندوز ایران (2 گیگابایت)

  • 2005/2008/2012 ) 1000 مگابایت ديتابيس mssql(ورژن
  • فضا 2 گیگابایت
   پهنای باند 40 گیگابایت
   تعداد دامین جانشین 30
   تعداد ایمیل اکانت 75
  شروع از
  6,990,000/yr
  سفارش دهید