مقالات

 ارتباط کنسول با استفاده از HTML5 VNC

ابتدا وارد پرتال کاربری شده و از قسمت سرویس ها، برروی سرویس مورد نظر خود کلیک نمایید. جهت اطلاع...

 ارتباط کنسول با استفاده از VNC (Launch VNC)

جهت اتصال به کنسول مدیریتی سرور اختصاصی می توانید از VNC استفاده نمایید. دقت داشته باشید که پیش...

 استفاده از قابلیت Rescue mode

در صورتیکه به هردلیل سیستم عامل سرور مجازی شما کرش کرده باشد از طریق فعالسازی این قابلیت یک سیستم...

 تغییر رمز عبور VNC (change VNC password)

ابتدا وارد پرتال کاربری شده و از قسمت سرویس ها، برروی سرویس مورد نظر خود کلیک نمایید. جهت اطلاع...

 تغییر رمز عبور کاربری admin/root (change Password)

ابتدا وارد پرتال کاربری شده و از قسمت سرویس ها، برروی سرویس مورد نظر خود کلیک نمایید. جهت اطلاع...

 تغییر نام سرور مجازی (hostname)

ابتدا وارد پرتال کاربری شده و از قسمت سرویس ها، برروی سرویس مورد نظر خود کلیک نمایید. جهت اطلاع...

 تنظیمات کلی سرور مجازی (VPS configuration)

ابتدا وارد پرتال کاربری شده و از قسمت سرویس ها، برروی سرویس مورد نظر خود کلیک نمایید. جهت اطلاع...

 خاموش کردن سخت افزاری سرور مجازی (Power Off)

از این گزینه زمانی استفاده می شود که امکان خاموش کردن سرور از طریق ریموت یا SSH و یا به صورت نرم...

 خاموش کردن نرم افزاری سرور مجازی (Stop VPS)

این گزینه زمانی کاربرد دارد که تغییری در تنظیمات اصلی سرور مجازی از طریق بخش کاربری داده شده باشد...

 روشن کردن سرور مجازی (Start VPS)

این گزینه زمانی کاربرد دارد که سرور مجازی به هردلیل خاموش می باشد. برای انجام این عملیات ابتدا...

 ریست کردن ماشین مجازی (Reboot VPS)

از این قابلیت زمانی استفاده می شود که نیاز است سرور مجازی مجدداً راه اندازی شود و امکان ریستارت...

 مشاهده پهنای باند مصرفی (bandwidth)

ابتدا وارد پرتال کاربری شده و از قسمت سرویس ها، برروی سرویس مورد نظر خود کلیک نمایید. جهت اطلاع...

 نحوه اتصال SSH به سرور (SSH Connection)

SSH یا Secure Shell راه ارتباطی کاربر با سرورهای اختصاصی و یا مجازی لینوکس بیس می باشد که از این...

 نحوه اطلاع از IP سرور مجازی (IPs)

ابتدا وارد پرتال کاربری شده و از قسمت سرویس ها، برروی سرویس مورد نظر خود کلیک نمایید. جهت اطلاع...

 نحوه ریموت به سرور (Remote Desktop Connection)

ریموت دسکتاپ کانکشن (Remote Desktop Connection) به شما اجازه می دهد تا از طریق کامپیوتر خود به...

 نصب مجدد سیستم عامل (OS Reinstall)

در صورتیکه قصد دارید سیستم عامل کنونی سرور مجازی خود را تغییر داده و یا مجدداً نصب نمایید می باید...

 نصب کنترل پنل (control panel install)

ابتدا وارد پرتال کاربری شده و از قسمت سرویس ها، برروی سرویس مورد نظر خود کلیک نمایید. جهت اطلاع...