مشترکین گرامی
به اطلاع می‌رساند فروش ویژه جهت ثبت دامنه با قیمت های استثنایی به شرح زیر آغاز گردید:

پسوند قیمت ثبت
.COM 33 هزار تومان ثبت دامنه
.IR 5 هزار تومان ثبت دامنه
.SHOP 49 هزار تومان ثبت دامنه
.INFO 19 هزار تومان ثبت دامنه
.PRO 19 هزار تومان ثبت دامنه
.TOP 19 هزار تومان ثبت دامنه
.VIP 63 هزار تومان ثبت دامنه
.WS 45 هزار تومان ثبت دامنه
.ME 49 هزار تومان ثبت دامنه

* قیمت های اعلام شده تنها جهت ثبت دامنه ها با پسوند های ذکر شده به مدت "یکسال" می‌باشد.
 Saturday, May 6, 2017

« بازگشت