مشاهده مقالات برچسب زده شده 'خطای Unsecured Content'

 دلیل نمایش خطای Unsecured Content در SSL

زمانیکه گواهی نامه SSL مربوطه در رمزگذاری عناصر (مانند : CSS، تصاویر، JavaScripts، فیلدهای متنی و...