فضای پشتیبانی بک آپ
 • Product 1

  FTP-KVM-USA (001) - 1 GIG


  • میزان فضا 1 گیگابایت
   پهنای باند 10 گیگابایت
   تعداد اکانت FTP 5
  فقط
  210,000/3 mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  FTP-KVM-USA (002) - 5 GIG


  • میزان فضا 5 گیگابایت
   پهنای باند 50 گیگابایت
   تعداد اکانت FTP 2
  فقط
  600,000/3 mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  FTP-KVM-USA (003) - 10 GIG


  • میزان فضا 10 گیگابایت
   پهنای باند 100 گیگابایت
   تعداد اکانت FTP 20
  فقط
  840,000/3 mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  FTP-KVM-USA (004) - 20 GIG


  • میزان فضا 20 گیگابایت
   پهنای باند 200 گیگابایت
   تعداد اکانت FTP 30
  فقط
  1,670,000/3 mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  FTP-KVM-USA (005) - 50 GIG


  • میزان فضا 50 گیگابایت
   پهنای باند 500 گیگابایت
   تعداد اکانت FTP 50

  فقط
  3,340,000/3 mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  FTP-KVM-USA (006) - 100 GIG


  • میزان فضا 100 گیگابایت
   پهنای باند 1000 گیگابایت
   تعداد اکانت FTP 100

  فقط
  6,050,000/3 mo
  سفارش دهید